Spørsmål / svar


Må minTOPPS være synlig for andre?

Nei, under Innstillinger (Personvern) kan du velge at din egen minTOPPS skal være privat. Andre TOPPS-brukere vil likevel kunne se enkeltinnlegg under en emneknagg- eller ei turbok.

Må min e-postadresse være synlig for andre?
Nei, under Innstillinger kan du velge at din e-postadresse ikke skal være synlig i din profil.

Må andre kunne følge meg?
Nei, under innstillinger kan du velge at andre TOPPS-brukere ikke kan følge dine innlegg. Alle vil likevel kunne se enkeltinnlegg under en emneknagg eller ei toppbok.

Hva gjør jeg hvis jeg vil slette kontoen min?
Send e-post til post@topps.no.

Hvordan kan jeg bruke TOPPS uten å bli listet opp på TOPPStellinger, lokale Ti-på-Topp-rapporter, TOPPSgruppe-rapporter etc.?
Ved å ikke bruke emneknagger vil dine innlegg kun være synlige i hver enkelt “toppbok” i appen. I innstillingene kan du også velge at andre TOPPSbrukere ikke skal kunne se din egen minTOPPS.

Kan jeg skrive meg inn på en topp hvis det ikke er dekning eller er dårlig dekning?
Ja, det kan du. Om nettsignalet er svakt, vil innlegget bli lagret på telefonen og lastet opp til TOPPS-serveren når du får 3G-dekning eller bedre (for å spare batteri). Du vil se innlegget i minTOPPS merket med et “synk-ikon” (skru på flymodus om du ikke ser det, i så fall prøver telefonen å laste ned også dine eldre innlegg).

Hva gjør jeg hvis jeg har problemer med å skrive meg inn pga. tilsynelatende dårlig dekning?
Sett telefonen i flymodus og start på nytt. Telefonen kan av og til ha problemer med å tolke nettverkskvaliteten.

Hva skjer om jeg ikke betaler etter å ha lagt inn fem innlegg i TOPPS?
Appen vil fortsette å fungere, men etter en stund vil kontoen din bli “frosset” inntil vi har registrert betalingen.

Hvordan betaler jeg for appen?
Du betaler 25,- til VIPPS-nr. 31855 (Husk å skriv inn den e-postadressa du er registrert med i TOPPS i kommentarfeltet). Se https://topps.no/betaling for mer informasjon / andre betalingsalternativer.

Hvordan vet jeg at jeg har betalt for appen?
Du vil få en kvittering fra VIPPS i det du betaler. Du vil også motta en bekreftelse på e-post fra TOPPS etter en stund.

Hva gjør jeg om jeg oppdager en feil på et turmål (posisjon, navn etc)?
Når du skriver deg inn på et turmål kan du gå inn på en meny og rapportere feilen.

Kan jeg redigere innlegget mitt i etterkant?
I minTOPPS kan du gå inn på de ulike innleggene og redigere kommentar og emneknagger. Bildet kan ikke redigeres, og du kan ikke slette et helt innlegg.

Da jeg skrev meg inn på et turmål, kom det med mange emneknagger som jeg ikke kjenner til. Hva er dette og hva gjør jeg for å fjerne dem?
En del turmål har forhåndsdefinerte emneknagger som kommer opp automatisk når du skriver deg inn. Eksvis vil Galdhøpiggen ha følgende emneknagger: #Høgruta, #Kommunetopper, #2000metertopper, #Fylkestopper, #Topp15primærfaktor, #JotunheimensStortopper, #JotunheimenNasjonalpark, #Nasjonalparktopper. Når du skriver deg inn, sletter du alle de emneknaggene som ikke passer ditt innlegg. I TOPPSkartet kan du se hvilke emneknagger som ligger inne på de ulike turmålene.
I tillegg vil dine personlige emneknagger bli lagt til alle innleggene dine når du skriver deg inn. Gå inn på din profil for å redigere disse.

Kan jeg legge til nye turmål?
Ja. Er du for langt unna et eksisterende turmål når du trykker pluss-knappen i kartet, får du spørsmål om å legge til et nytt. Du kan velge enten privat eller offentlig turmål. Innlegg fra private turmål vil kun være synlig i minTOPPS, og punktene vil ikke vises på kartet. Forslag om nye offentlige turmål må godkjennes av oss før de vises på kartet, men du kan fortsette og skrive deg inn, akkurat som med private turmål.

Jeg kom ikke helt til topps på grunn av dårlig vær. Hvordan legger jeg til turen i TOPPS?
Legg til et nytt privat turmål for eksempel der du snudde. Punktet vil ikke vises på kartet, men innlegget vil bli liggende i din egen minTOPPS, og du kan fortsatt dele på Facebook. Innlegget vil ikke vises på TOPPStavla.

Hva er en personlig emneknagg?
Personlige emneknagger er emneknagger som legges inn automatisk hver gang du skriver deg inn med TOPPS. Dette er nyttig for eksempel om du er medlem i en turgruppe/-forening. Du kan legge til og endre disse i profilen din.

Hvordan endrer jeg informasjonen i min profil?
Gå inn på profilen din ved å trykke på navnet ditt i menyen. Trykk blyant-ikonet til høyre for feltet du vil redigere. Trykk lagre etterpå.
Om du ønsker å redigere fødselsdato, kan du velge fødselsår separat ved å trykke på årstallet i kalenderen.

Kan jeg fjerne forhåndsdefinerte emneknagger?
Ja, både når du skriver deg inn og i minTOPPS kan du fjerne og legge til emneknagger.

Jeg har problemer med å skifte språk i appen, den hopper tilbake til annet språk?
Hovedinnstillingen for språk er ut i fra språk-innstillingen på din tlf. Skal du skifte permanent til et annet språk må du endre under innstillingene på telefonen.