Utsiktskart

Utsiktskart viser nøyaktig hvilke områder som er synlige fra et gitt punkt, tegnet med blått i kartet.

Toppen av Mont Blanc blir aldri synlig fra Norge, men lysbrytningen i atmosfæra hjelper oss faktisk til å se et lite stykke “langs krumningen”. Lyset bøyes nemlig samme vei som jordoverflata*. Modeller av disse krumme overflatene, sammen med en nøyaktig terrengmodell, gjør oss i stand til å beregne et utsiktskart.

* ca. 1/7 av jordens krumning, litt avhengig av været

Hvordan lages et utsiktskart?

I beregningen av utsiktskartene benytter vi oss av teknologi utviklet for bl.a. utplassering av mobilmaster. Kartene er basert på terrengmodeller fra Kartverket og svenske Lantmäteriet, og tar fra to til ti timer å prosessere på en vanlig PC. Beregningene tar ikke hensyn til vegetasjon (trær) og bygninger. Atmosfæriske forhold vil også i stor grad påvirke hva man ser – skyer, dis m.m.

Tilgjengelige utsiktskart

Utsiktskart kan produseres fra alle punkt på jordens overflate, ikke bare fra topper og andre utsiktspunkt. TOPPS tilbyr utsiktskart fra hele Norges fastland, med dekning ut til 4 nautisk-mil grensen samt langt inn i Sverige.Les mer

Utsiktskart fra mange populære topper og andre turmål/utsiktspunkt er ferdiglaget (ca. 4000 stk. pr. august 2018). Alle disse er tilgjengelig både ved innskriving på turmålet i Tur- og toppsamler-appen, samt i Kartboka. Sjekk i oversikten over TOPPS-turmål hvor vi har utsiktskart tilgjengelig (klikk på turmålet for å sjekke). Du kan også bestille ditt helt “eget” private utsiktskart, for eksempel fra huset eller hytta. Og/eller du kan komme med innspill om hvilke TOPPS-turmål vi bør lage nye utsiktskart for.

Tur- og toppsamleren: Åpne ei utsiktsrose enten fra et innlegg i minTOPPS eller etter innskriving på turmål.

Kartboka: Trykk på markøren for et turmål i kartet.

Utsiktskart hentes frem med knappen vsa. rosa nede til høyre. Du kan velge enten fullstendig utsiktsrose, dvs. streker til alle synlige topper/turmål, eller blått utsiktskart.

Hvilke fjell?

På vei oppover ei fjellside vider landet seg ut, men samtidig blir det også mer ugjenkjennelig. På avstander over 150-200 kilometer kan det være svært vanskelig å skille toppene fra hverandre.
Les mer

Utsnittet over viser de nordligste synlige fjella fra Gaustatoppen, topper i den østlige delen av Jotunheimen, opptil 200 km unna. Blåfargen i sørskråningene forteller at disse delene av fjellet (på klare dager) kan sees fra Gaustatoppen.
For å skille toppene fra hverandre kan du benytte deg av flere hjelpemidler, først og fremst siktelinjer, men også kompass (se kurs oppgitt på siktelinjene) – f.eks. i kombinasjon med “trikset” om å strekke ut handa og fingrene foran deg, da er det ca. 20 grader mellom lillefingeren og tommelen.
(Vi vil utarbeide en nærmere beskrivelse av disse metodene etterhvert.)

Hvor langt er det til horisonten? Er noe synlig lenger bak?

I båt ute på havet eller fjorden sørger jordkrummingen for at den synlige dekken av vannflata strekker seg langt kortere enn du kanskje tror. Men jo flere meter opp fra havet du kommer, jo lengre ser du.
Les mer

På kartutsnittet over, fra kommunetoppen på Frøya i Trøndelag, Besselvassheia (76 m.o.h.), viser utsiktskartet at “horisonten” over vann ligger ca. 35 km unna (langs den buede ytterkanten av det store sammenhengende området på sjøen, til ca. Sørburøya i nord, Storfosna i øst). “Bak” horisonten stikker imidlertid flere topper opp. Jo høyere topper, jo lengre unna kan de være synlig. De lavtliggende landområdene på Ørlandet er ikke lenger unna enn at mange småtopper er synlig, men enda lenger øst ruver også mange av toppene i “Fosen-alpan”.

“Utsiktsareal”

Selv om et fjell ruver høyt, kan det være stor forskjell på hvor store landområder som er synlig. I bratte og kuperte fjellområder kaster de nærliggende fjellsidene mange “utsikts-skygger”, slik at det synlige arealet blir mye lavere enn fra sammenlignbare fjell i mer åpne landskap.
Les mer

Kartutsnittet over er fra Midtre Sølen (Rendalssølen). Dette fjellet har det største utsiktsarealet vi har funnet på en innlandstopp i Sør-Norge, 5359 km2.
Topper langs kysten, med utsikt over store ubrutte sjøflater, har ofte et utsiktsareal mange ganger større enn dette.
PS: TOPPS klipper alle utsiktskart langs 4 nautisk-mil grensa (av tekniske hensyn), dermed er arealet kun beregnet innenfor den grensa. Dette gjelder imidlertid ikke beregningene vi har gjort for fjella med aller videste utsiktene (se spesialkart i Kartboka, og A-magasinet artikkel).

"Norsktoppen"

Høyest, lengst, videst og størst: “NM i utsikter” blir neppe arrangert, men svaret på mange “viktige” spørsmål som disse finnes likevel i utsiktskartene.
Les mer

I denne artikkelen fra NRK får vi servert bildebevis fra indre Sogn om at toppen av Store Skagastølstind (Storen) kan sees fra et bestemt sted på fjorden ved Årdalstangen. Sannsynligvis er dette den høyeste toppen i Norge som er synlig fra fjordnivå sies det – Norges “høyeste” utsikt med andre ord.
Kartutsnittet over viser at bildet og terrenget stemmer overens. Det viser hvor på Årdalsfjorden Storen er synlig – og omvendt; hvilken del av fjorden man ser fra toppen.
Men stemmer påstanden om at det er den høyeste utsikten også? Eller strekker utsiktene fra
Galdhøpiggen og Glittertinden seg til fjordnivå – mer eller mindre – de også?

Les gjerne også følgende “TOPPS-artikler”: Sør-Norges videste utsikt (A-magasinet), og Norges lengste siktelinjer (Harvest).