TOPPS + Strava = full oversikt!

På mittTOPPSkart ser du alle toppene og turmålene dine. Om du også legger inn spor (synkronisering med Strava), får du i tillegg:

 

– “Smart-kart” med alle dine turer
Sporkartet er ikke bare en enkel strek for hver tur. Har du gjentatte spor langs de samme stien/veiene, kombineres spor-elementene i segmenter, med info om når og hvor ofte du har vært der, og link videre til å studere hvert enkeltspor (med detaljert info om lengde, høydemeter m.m.)
 + NYHET vinter 2021: mulighet til å legge inn beskrivelse og notater om turen

For alle typer turer
TOPPS er ikke kun for fot-/toppturer. Her er noen eksempel på “forskjellige typer” TOPPS-kart:

  • TOPPS-ambassadør Rune, som har mange spennende toppturer ute i verden. Denne linken åpner kartet ved Aconcagua, denne viser litt av kommunetoppsamlingen ved Hardangervidda.
  • TOPPS-”tekniker” Odd Harald, som har samla spor fra seilturer i Norge i over 10 år.
  • TOPPS-”sjef” Marie, som har kommet lengst i å komplettere TOPPS-boka rundt om i landet.
– Del kartet
Karteksemplet over illustrerer også at den som ønsker kan dele sitt TOPPS-kart med andre – i tillegg til å holde egen oversikt.
– Fokus: “Frilufts-turer”
TOPPS skiller mellom turer nærme vei/tettsted, og turer mer “ut i villmarka”. Spor som er nærmere enn 250 meter fra vei/traktorvei har en egen, i utgangspunktet underordnet visning, for at du skal kunne fokusere på sporene lenger unna.

Spor-segmenter nærme vei vises i rosa, lenger enn 250 meter unna vei i lilla. De nærme vei skrus på manuelt i kartmenyen – kartet forsøker å fremheve turene “litt lenger ut i villmarka” – kom gjerne med innspill på denne ordningen.
– Automatisk innskriving på topper/turmål
Om GPS-sporet passerer inntil 100 meter fra et TOPPS-turmål, og du ikke allerede har skrevet deg inn den dagen, legges et innlegg i toppboka.
Eksempel på kartbildet som følger en automatisk TOPPS-innskriving fra TOPPS Spor.
– Norgeskart som bakgrunn på alle spor
Eller rettere sagt: Valgfrie Norgeskart + Google-kart. Google-satelittbilder er fantastiske — også på tur — men det aller beste er å både ha Kartverkets Norgeskart og satelittbilder tilgjengelig.
– Høyder og høydeprofil beregnet etter Kartverkets terrengmodell
Høydeverdier fra GPS-målinger, som andre apper baserer sine høydeprofiler på, kan være svært unøyaktig. TOPPS henter derfor i stedet inn høydetall fra terrrengmodellene til Kartverket, de samme dataene som vi produserer utsiktskart fra. Dette gir langt mer pålitelige tall for antall meter stigning/nedstigning.
– Mer kommer
TOPPS-kartet er fleksibelt utviklet, og det vil komme flere verktøyer fremover (i et “fleksibelt” tempo :-).
Om du har ønsker for ny funksjonalitet i kartet, nøl ikke med å ta kontakt, vi får til mye.