© GEOphoto, Geitfjellet - Trondheim

#TOPPSlokal

Slider
Alle lokale turkrefter kan med TOPPS så og si gratis få oversikt over deltagere på sine samlinger/turkonkurranser – dvs. alle som bruker deres emneknagg, eks. #SjuTopperFlåklypa. Turregistreringen gis dermed forlenget levetid – større verdi, mer turglede.

TOPPStelling (beta)    EKSEMPEL

Eksempel på hvordan en web-visning av eksempeltaggen #TopptrimmenSvalbard kan se ut.
– I dette eksempelet fjernes eventuelle innlegg som gjøres på andre fjell enn de som ligger inne i selve samlingen.
– Om ønskelig kan vi også gjøre en opptelling på hvor mange topper og hvor mange ganger de enkelte har vært på hver topp, slik som på stortopp-samlingene.