#TOPPSlokal / #7fjellsturer:
Ny emneknagg (eksisterende turmål)

Turmål som allerede ligger inne på TOPPSkartet må bare merkes med en emneknagg for å bli del av en lokal samling. Emneknaggen kommer da automatisk opp som forslag når noen skriver seg inn på turmålet.
Enkleste måte å legge til en ny emneknagg er å benytte rapporteringsfunksjonen i appen under innskriving (velg Annet). Alternativt kan også dette skjemaet benyttes.

Hent eksisterende informasjon om turmålet fra TOPPSkartet.