#Finnmarks
Stortopper

© Siril Pettersen Hammari, Øksfjordjøkulen

Slider
Norges villmarksfylke nr. 1 er mer kjent for vidder enn bratte tinder, men her er plass nok til begge deler. I vest lever fjella godt opp til “nyordet” Finnmarksalpene, og gáisene – den lange muren av massive fjell man ser inne fra vidda som et skille mot fjordbotnene i nord – er også i hvert fall utilgjengelige nok til å fortjene “stortopp-status”.

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #FinnmarksStortopper på disse fem toppene listes opp her.

TOPPStellingene vil “starte” litt senere, foreløpig ligger her kun noen eksempel.