© Squash Falconer / www.fjordnorway.com, Hjørundfjorden

#Sunnmøres
Stortopper

Slider

«Sunnmøre er et Nordland som er flyttet mot syd og en Jotunheimen som svømmer på bølgene.»

– Kristoffer Randers –

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #SunnmøresStortopper på disse fem toppene listes opp her.

TOPPStellingene vil “starte” litt senere, foreløpig ligger her kun noen eksempel.