#StorsylenOpp

Slider
Norways steepest border mountain?

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #StorsylenOpp på punktene skissert over, på samme dag, kommer med på denne lista.
Settes opp senere.

Lista oppdateres fortrinnsvis en gang i uka (hver mandag). Mener du navnet ditt skulle stått her, men finner det ikke? Ta kontakt!