Pan: Vindkraft & urørt natur
Datagrunnlag: Kartverket m.fl. & NVE
Sammenstilling: TOPPS.no
DNT-hytter
Urørt natur, land
Urørt natur, sjø
Konsesjonsområder
Utpekte områder

>> Vis tegnforklaring

Om kartet

Lukk meny