Pan: Vindkraft & urørt natur
Datagrunnlag: Kartverket m.fl. & NVE
Sammenstilling: TOPPS.no
Vis analyseområder/
mulige vindkraftkonsesjoner
Vis DNT-hytter

>> Vis tegnforklaring

Om kartet

Lukk meny