Pan: Vindkraft & urørt natur
Datagrunnlag: Kartverket m.fl. & NVE
Sammenstilling: TOPPS.no
Vis analyseområder/
mulige vindkraftkonsesjoner

>> Vis tegnforklaring

Om kartet