© Endre Aas, fra Botnkrona

#SjuSøstre

Slider
“Ved Alsterhougs Præstegaard findes at see,
Syv Søstre, som fletter sin´ Lokker i Snee
Syv Damer, og alle saa viide.”

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #SjuSøstre på alle de sju toppene, på samme dag, kommer med på denne lista.

TOPPStellingene vil “starte” litt senere, foreløpig ligger her kun noen eksempel.