Følgende bruksbetingelser/personvernregler gjelder for appen TOPPSKartboka fra 1. mars 2018.

TOPPS Kartboka er en app du kjøper og bruker uten å måtte legge inn personlige opplysninger – med andre ord uten innlogging. Ved bruk av appen samles ingen personlige sensitive opplysninger. Men tilsvarende som når du besøker en hvilken som helst nettside, kan imidlertid TOPPS samle inn informasjon om enhet og grov lokalisering av nettverket du bruker. TOPPS kan også følge med på bruken av appen, for eksempel hvilke utsiktskart og -roser som åpnes, av hensyn til å forbedre tjenesten i kommende versjoner.