#Norge
PåTvers63N

Maria Elise Lundberg

Slider
Går du med “ekspedisjonstrang” i magen? #NorgePåTvers63N, også kalt Sylan Expedition, kan kanskje hjelpe.

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #NorgePåTvers63N på punktene skissert over, innenfor et tidsrom på tolv dager, kommer med på denne lista.

Lista oppdateres fortrinnsvis en gang i uka (hver onsdag). Mener du navnet ditt skulle stått her, men finner det ikke? Ta kontakt!