#Nasjonalparker

© GEOphoto, Møysalen - Vesterålen

Slider
I nasjonalparkene får naturen – og vi – en pause fra hverdagen.

Uansett yrke, alder eller annen tilhørighet trekker nordmenn i stor grad til naturen i fritida. Men selv om stadig færre av oss rydder skog, sprenger vei eller har andre “dyptpløyende” gjøremål i det daglige, påvirker vi stadig større arealer – dermed endrer vi mer og mer av den naturen vi er så glad i.

Derfor oppretter vi nasjonalparker. For at naturen i hvert fall i enkelte område skal kunne følge sine egne regler – i størst mulig grad.

Og det som er bra for naturen, er bra også for oss. I urørt natur kan vi være oss selv, uten å jage noe annet enn turopplevelser, et dyr, et bilde – eller en innskriving i TOPPS.

Nasjonalparker er rett og slett den beste gaven vi kan gi – og få. Jo flere du samler, jo bedre slår det ut på TOPPStellingen under.

Gi oss gjerne tilbakemelding om TOPPSturene og TOPPSsamlingene på vår Facebook-side!

Husk at du går på tur på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å skaffe gode råd evt. guiding hvis du trenger det. Noen av turene krever også kunnskap og utstyr for bre- og fjellklatring.


>> TOPPSkartet                      Områder: © Miljødirektoratet

TOPPStelling (beta)

Verneområde-emneknagger kommer opp av seg selv når du skriver deg inn på et turmål innenfor en nasjonalpark. Lar du denne emneknaggen stå ii innlegget, blir du med på denne tellingen.

tagDato (siste NP-besøk)NavnHjemstedNasjonalpark (siste besøk)Antall innskr.Siste datoAntall parker
tagDato (siste NP-besøk)NavnHjemstedNasjonalpark (siste besøk)Antall innskr.Siste datoAntall parker
#Nasjonalparker 21.07.16 Jørgen Jotne Bismo #ReinheimenNasjonalpark (Torsbu) 2 16.07.21 2
#Nasjonalparker 12.03.17 Siri Mykland Ålvundeid #RondaneNasjonalpark (Rondslottet) 2 17.03.12 1


Lista oppdateres fortrinnsvis en gang i uka (hver onsdag). Mener du navnet ditt skulle stått her, men finner det ikke? Ta kontakt!