Bli bedre kjent - hvor som helst

Siktelinjer  —  metoden som enkelt lar deg finne ut hva du ser, uten kompass eller andre verktøy. Bare du og kartet – på en liten (eller stor) skjerm.

Er du en garvet kartbruker allerede? Sjekk hvor praktisk siktelinjene er på mobilen!

Et klassisk prinsipp

Se for deg en rett linje fra der du står til toppen i det fjerne. Alle punkt/steder linja krysser, er siktepunkt som angir kursen.
Med andre ord; bruk kjente punkt på kartet til å bli enda bedre kjent.

På den tradisjonelle sikteskiva (bildet) angir merkene langs kanten retningen til ulike topper. Med TOPPS bruker du punkter i terrenget lenger unna som siktepunkt – litt som en gigantisk sikteskive, enda mer nøyaktig.

Les mer om:

Utsiktsroser

Som sikteskivene på enkelte fjell, som viser retningen til topper i horisonten. Med utsiktsrosa har du nøyaktige siktelinjer til enhver topp som dekkes av det detaljerte utsiktskartet.

Nøyaktig kart over synlige områder fra et gitt utsiktspunkt. Ferdige utsiktskart fra 4000+ topper er tilgjengelig i både Kartboka og Tur- og toppsamleren. Du kan også kjøpe private utsiktskart f.eks. fra hytta el. hjemme.

Utsiktstatistikk

Hvor ser man mest av Norge? Hvilke fjell har videst og lengst utsikt? De detaljerte utsiktskartene gir pålitelige svar, på dette og mer. Tall for bl.a. lengste siktelinje ligger allerede ute for hver utsiktsrose.