Din egen kartvegg

Mange har kart på stueveggen, hytta eller andre steder – men i stedet for et standard kart fra butikken, hva med å henge opp noe mer unikt: Et privat utsiktskart beregnet fra hytteveggen eller fra verandaen hjemme? Et utsiktskart med siktelinjer fra favorittfjellet? Eller et annet kart fra TOPPS-appene eller på topps.no – f.eks. ditt eget minTOPPS-kart, som viser turene du har gått?

Vi lager kart etter ditt ønske, dvs. type, størrelse, kvalitet, utsnitt osv. Vi har trykkeri-avtale med Allkopi, som har 18 avdelinger rundt om i Sør-Norge hvor du kan hente kartet – alternativt sendes det i posten. Allkopi er også godkjent “Print-on-demand” leverandør for Kartverket.

Priseksempler tilrettelegging før trykking: 
I tillegg til prisene våre under tilkommer trykking hos Allkopi, se nederst.

– Standardpakke kr. 450,-
Valgfritt størrelse/format, utsiktskart med synlige områder markert i blålilla og med følgende versjon av Norgeskartet som bakgrunn.
(
Merk at Norgeskart endrer utseende med valgt målestokk, og at stedsnavn langs ytterkanten av kartet vil bli klippet.)
>> Eksempel-plakat i lav oppløsning (med ekstra sterk fjellskygge)

Under følger noen eksempel på tillegg. Spør om dere ønsker noe annet, vi får til mye 🙂 

– Markering av synlige topper, kr. 150,-.
Noen av toppene som dekkes av de blå feltene i utsiktskartet kan være vanskelig å få øye på, så vi anbefaler slik markering.

Vi kan også som et ekstra tillegg legge på etiketter med navn på alle fjell om det er ønskelig (om det er nødvendig vil kanskje være litt avhengig av bakgrunnskart), men dette vil uansett veldig ofte være mye jobb å få pent.

– Utsiktsstatistikk i tabell, kr. 150,-.
Totalt areal av synlige områder, omkrets, lengste siktelinje m.m. Som i Kartboka.
>> Se eksempel (kommer)

– Tabell med oversikt over antall synlige topper i forskjellige høyder, kr. 150,-.

Ta kontakt for flere priser, f.eks. for annet bakgrunnskart (pris avhengig av type kart).

I tillegg til disse prisene kommer utgifter til trykking hos Allkopi, se standard-prisliste (okt.-18) under. For flere størrelser etc, samt ev. oppdaterte priser, se Allkopi’s kartbrosjyre her.