#Jotunheimen
ToppTilTå

© Oddny Kristin Stølsvik, Vettisfossen

Slider
Hvilke fotturer i Jotunheimen som er de aller flotteste eksisterer det nok mange meninger om. Kombinasjonen av topptur på Fannaråken, en halv omdreining rundt Hurrungane og et ‘øksehugg’ ned Utladalen gjør imidlertid denne varianten utvilsomt til en sterk kandidat.

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #JotunheimenToppTilTå på punktene skissert over, innen et tidsrom på fem dager, kommer med på denne lista.

Lista oppdateres fortrinnsvis en gang i uka (hver onsdag). Mener du navnet ditt skulle stått her, men finner det ikke? Ta kontakt!