#JostenPåLangs

© Petter Zachrisson / www.bre.no

Slider
I 1500-2000 meters høyde, over noen av de frodigste fruktbygdene på Vestlandet, ligger en verden av (nesten) evig is og snø, med nunatakker og de vestligste 2000-metertoppene i Norge.

For den som vil oppleve Europas største fastlands-isbre på nært hold, utover å besøke noen av brearmene nede i dalene, finnes mange muligheter, men ingen med samme status som den 60 kilometer lange marsjen langs hele brekappen fra rundt Lodalskåpa i nord til Fjærland i sør. Uansett hva man har krysset tidligere – på langs eller på tvers – vil det alltid være noe helt spesielt med #JostenPåLangs.

Allerede for over 200 år siden skal turen ha blitt gått, på en tid da ferdsel på bre egentlig kun handlet om nødvendig transport for folk i isolerte fjordbygder – og da også utelukkende på tvers. Læreren Ola Bøyasva fra Fjærland skal ikke bare ha prestert å gå hele turen til Oppstryn på en dag, men også returnert tilbake påfølgende dag – et “karstykke” som må sies å være et godt bevis på at norsk natur har en lang historie som arena for personlige heltedåder.

Sjekkpunkter:
#JostenPåLangs blir i dag stort sett gått langs den samme ruta som Ola Bøyasva. I nord varierer start- eller sluttpunktet gjerne noe, men i sør pleier stort sett alle å forlate eller gå inn på breen ved Flatbrehytta.
For å komme med på TOPPStellingen må du skrive deg inn som følger:
– Infimus (INT-hytte i Erdalen), Fåbergstølen eller Fåbergstølsbreelva (for dem som går Fåbergstølsbreen)
– Minst to av punktene Småttene, Høgste Breakulen, Ramnane og Bings gryte
– Flatbrehytta
(Søk #JostenPåLangs for å se sjekkpunktene på kartet i appen.)


>> TOPPSkartet

Gi oss gjerne tilbakemelding om TOPPS storturer på vår Facebook-side! Vi tenker å legge til en til, kandidatene er #Jøkelruta, #FolgefonnaPåLangs og #LyngenPåLangs.

Husk at du går på tur på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å skaffe gode råd evt. guiding hvis du trenger det. Noen av turene krever også kunnskap og utstyr for bre- og fjellklatring.

Turtilbydere

breopplevingLogo

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #JostenPåLangs på punktene skissert over, innen et tidsrom på seks dager, kommer med på denne lista.

tagFørste sjekkpkt.NavnHjemstedRuteRuteSiste sjekkpkt.Ekstra
tagFørste sjekkpkt.NavnHjemstedRuteRuteSiste sjekkpkt.Ekstra
#JostenPåLangs 06.05.16 Morten Minstemann Stjørdal 0 Fåbergstølen, Ramnane, Bings gryte, Flatbrehytta 09.05.16
#JostenPåLangs 04.05.16 Kari Nordmann Steinskjer 0 Fåbergstølsbreelva, Høgste Breakulen, Ramnane, Vassbygdi, Bings gryte, Flatbrehytta 08.05.16
#JostenPåLangs 03.05.16 Solan Gundersen Ålvundeid 0 Infimus (INT-hytte), Småttene, Ramnane, Flatbrehytta 06.05.16


TOPPStellingene vil “starte” litt senere, foreløpig ligger her kun noen eksempel.