#HistoriskeVandreruter

© Mittet & Co. AS/Nasjonalbiblioteket

Slider
Nordmenn har alltid vandret. Men noen steder er “historiens sus” sterkere enn ellers. De historiske vandrerutene – et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren – skal vise deg fotturene med mest historie i oppakningen.

Til nå er disse rutene åpnet:

 • #Brudleruta mellom Sirdal og Kvinesdal i Vest-Agder er fysiske spor etter brudefølger, og består av steinformasjoner i fjellet.
  Mer info: 
  Lokalhistoriewiki.
 • #Finnskogrunden i Hedmark er en vandretur mellom finnetorp og gamle boplasser rundt innsjøen Møkeren i Austmarka i Kongsvinger kommune.
  Mer info: 
  ut.no / Lokalhistoriewiki.
 • #TuristvegenFolgefonna er en klassisk bretur, fra Sunndalen over Fonnabu/Folgefonna til Tokheim ved Sørfjorden.
  Mer info:
   ut.no / Lokalhistoriewiki.
 • #Kamperhamrane i Sogn og Fjordane er del av en gammel ferdselsvei fra Stryn gjennom Sunndalen til Skjåk i Oppland.
  Mer info:
   ut.no / Lokalhistoriewiki.
 • #Jacobineruta er kryssing av Oslofjorden med vandring på Kaholmene og Håøya med krigs- og sosialhistorie. Ruta har fått navn etter Jacobine som drev ferjetrafikk over fjorden.
  Mer info:
   ut.no / Lokalhistoriewiki.
 • #Flykningeruta (også kalt Timianruta) er en av rutene som ble brukt av kurerer og flyktningeloser under andre verdenskrig. Den går fra Skullerud i Oslo og østover gjennom Enebakk og Eidskog kommuner til Sverige.
  Mer info:
   ut.no / Lokalhistoriewiki.
 • #Telegrafruta går fra Rana til Saltdal i Nordland fylke. Veien ble etablert i forbindelse med strekking av telegraflinja over Saltfjellet på 1860-tallet.
  Mer info:
  Lokalhistoriewiki.

Kilde: Riksantikvaren.

Gi oss gjerne tilbakemelding om TOPPSturene og TOPPSsamlingene på vår Facebook-side!


>> TOPPSkartet

Husk at du går på tur på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å skaffe gode råd evt. guiding hvis du trenger det. Noen av turene krever også kunnskap og utstyr for bre- og fjellklatring.