#HistoriskeVandreruter

© Mittet & Co. AS/Nasjonalbiblioteket

Slider
Nordmenn har alltid vandret. Men noen steder er “historiens sus” sterkere enn ellers. De historiske vandrerutene – et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren – skal vise deg fotturene med mest historie i oppakningen.