Følgende bruksbetingelser/personvernregler gjelder for appen TOPPS Tur- og toppsamler fra 1. januar 2017.

Ved å bruke eller besøke TOPPS sine applikasjoner på mobil, samt nettsted (samlet kalt tjenesten) samtykker du i å være bundet av disse bruksbetingelsene. Hvis du ikke samtykker i alle bruksbetingelsene, må du ikke benytte deg av tjenesten.

Grunnleggende vilkår:

 1. Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten.
 2. Du plikter deg til å betale kr 25,- til TOPPS for videre bruk etter fem innsjekkinger, via TOPPS sin VIPPS-konto 31855.
 3. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer via den brukerkontoen du har opprettet.
 4. Du må ikke på noen måte utgi deg for å være noen andre enn den du er på tjenesten, ved brukernavn eller annet.
 5. Du har ansvar for å holde passordet ditt hemmelig.
 6. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig kunnskap og utstyr når du legger ut på tur og bruker TOPPS. Noen av turene beskrevet av TOPPS krever guide, spesialkunnskap og særskilt utstyr for bre, klatring eller annet, avhengig av erfaring.
 7. TOPPS benytter kart- og stedsinformasjon fra tredjepartsleverandører (Google, Kartverket m.m.). Både disse dataene, posisjoneringen fra telefonen, samt informasjon sendt inn av brukere, kan inneholde feil. TOPPS fraskriver seg alt ansvar som følger bruken av disse dataene. Dersom du har kommentarer til informasjonen som er gjort tilgjengelig kan dette sendes til: [post@topps.no].
 8. Du må ikke publisere bilder via tjenesten som inneholder nakenhet eller innhold av voldelig, diskriminerende, truende, ulovlig, krenkende, eller seksuell karakter.
 9. Du samtykker i at du ikke vil samle brukerinformasjon om andre TOPPS-brukere.
 10. Du må ikke publisere privat eller konfidensiell informasjon via tjenesten, heller ikke innhold som du ikke har opphavsrett til.
 11. Du må ikke bruke tjenesten til uautoriserte eller ulovlige formål.
 12. Du er selv ansvarlig for dine handlinger og data, tekst, bilder eller annet innhold som du sender inn og publiserer gjennom tjenesten.
 13. Du kan ikke endre, omarbeide, tilpasse eller modifisere innhold fra tjenesten, eller modifisere eller omarbeide andre nettsteder, slik at de gir inntrykk av å være tilknyttet TOPPS.
 14. Du må ikke opprette eller sende uønskede e-postmeldinger, kommentarer, eller andre meldinger (også kalt “spam”) til andre TOPPS-brukere.
 15. TOPPS godtar kun unntaksvis annet enn fullt navn ved registrering og på innlegg. Unntak kan være firma med egen konto.
 16. Vi forbeholder oss retten til å inndra brukernavn, uansett årsak og uten forvarsel.
 17. Du må ikke utføre handlinger som kan forstyrre eller avbryte tjenesten eller servere/nettverk som er koblet til tjenesten, inkludert overføre skadelig programvare eller kode av skadelig karakter.
 18. TOPPS sine retningslinjer må overholdes.
 19. Du må ikke opprette brukerkontoer på uautoriserte måter.
 20. Du må ikke hindre andre i å bruke tjenesten.
 21. Brudd på bruksvilkårene kan etter TOPPS eget skjønn føre til at TOPPS-kontoen din blir stengt/satt i karantene/slettet.

Generelle betingelser:

 1. Bruksbetingelsene må leses gjennom før du tar i bruk tjenesten.
 2. TOPPS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i bruksbetingelsene, men vil informere om endringen i rimelig tid. Du samtykker i at vi kan varsle deg om slike endringer via e-post.
 3. Du kan deaktivere din TOPPS-konto ved å ta kontakt med oss. Vi forbeholder oss også retten til å stenge din tilgang til tjenesten, uten varsel og uten forpliktelser ovenfor deg, ved brudd på bruksbetingelsene. Ved stenging vil alle lisenser og rettigheter du har fått i henhold til disse bruksbetingelsene opphøre umiddelbart.
 4. Vi kan fjerne, redigere, blokkere og/eller overvåke innhold eller brukerkontoer med innhold som vi mener er et brudd på disse bruksbetingelsene. Vi er derimot ikke forpliktet til å gjør dette.
 5. Du er selv ansvarlig for din forbindelse med andre brukere av tjenesten, på og utenfor Internett og i TOPPS-appen. TOPPS har ikke noe ansvar/forpliktelser når det gjelder brukernes handlinger.
 6. Tjenesten kan inneholde lenker til tredjepart sine nettsteder. TOPPS har ikke kontroll over slike tredjepart nettsteder eller innholdet på dem, og har således ikke noe ansvar knyttet til dette.
 7. Du er selv ansvarlig for datakostnader som følge av bruken av tjenesten.
 8. Du godtar at innhold som er publisert på TOPPS kan tilhøre tredjeparter, og at TOPPS ikke har kontroll over slikt innhold. Derfor samtykker du i at TOPPS ikke skal holdes ansvarlig for slikt innhold levert av en tredjepart, som vises på eller i tjenesten.

 

Rettigheter:

 1. Innhold du publiserer på TOPPS er din egen eiendom. Vi kan derimot komme til å ta skjermdumper fra enkeltinnlegg i appen når de har en nyhetsverdi. TOPPS kan da vederlagsfritt reposte ditt innlegg som helhet på våre nettsider topps.no, vår Facebookside eller Instagram-konto, eller ved annen markedsføring av TOPPS. Eksempler på dette kan være ved nye “TOPPS-førstebestigninger”, som førstemann på Galdhøpiggen eller Mont Blanc. Vi vil imidlertid så langt som det er mulig spørre først i slike tilfeller.
 2. Du samtykker i at dersom du skriver deg inn i appen ved bruk av emneknagger, kan TOPPS bruke innskrivingen din på vår nettside topps.no, eksempelvis i ulike TOPPStellinger. Du samtykker også i at alle innskrivingene dine kan brukes i statistikk i ikke-identifiserbar form, også publisert på andre nettsider / i andre medier.
 3. TOPPS gir eller selger aldri din epost-adresse, navn, telefonnummer, fødselsnummer eller annen privat informasjon videre til tredjepart som firma eller andre interessenter. TOPPS respekterer andre personers rettigheter og forventer at du gjør det samme.
 4. Du samtykker herved i at TOPPS kan plassere annonser/reklame på tjenesten i forbindelse med innholdet ditt. TOPPS er ikke forpliktet til å identifisere betalte tjenester eller sponset innhold, men vil i størst mulig grad gjøre det. Hvordan annonser og reklame vises, og i hvilken utstrekning, kan endres uten at du blir spesielt varslet.
 5. Alle eventuelle avtaler om kjøp av produkter eller tjenester inngås i direkte mellom brukere og tilbyderne. TOPPS er ikke part i slike avtaler og vil ikke kunne holdes ansvarlig for oppfyllelse av disse avtalene.
 6. TOPPS-navnet og -logoen er varemerker for TOPPS og må ikke kopieres, imiteres eller brukes, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra TOPPS. Visse deler av innholdet på TOPPS er også tilsvarende beskyttet av lov om opphavsrett m.m.
 7. Selv om TOPPS sin intensjon er at tjenesten så langt det er mulig skal være tilgjengelig til enhver tid, kan det skje at tjenesten blir avbrutt ved planlagt vedlikehold eller oppgradering, ved nødreperasjon eller på grunn av feil i teleforbindelser og/eller -utstyr. TOPPS tar ikke ansvar/er ikke erstatningspliktig ved slike brudd på tjenesten.
 8. TOPPS forbeholder seg retten til å fjerne innhold fra tjenesten, uansett årsak, uten forhåndsvarsel. Innhold som fjernes fra tjenesten, kan fortsatt være lagret hos TOPPS.
 9. TOPPS anbefaler at du tar din egen sikkerhetskopi av innholdet ditt, da TOPPS ikke garanterer for lagring av innholdet. Du samtykker i å ikke være avhengig av tjenesten for sikkerhetskopiering og lagring av innhold. TOPPS skal ikke være ansvarlig overfor deg for endringer, stans eller avbrudd i tjenesten, eller for tap av innhold. Internett kan også utsettes for sikkerhetsbrudd, og innsending av innhold eller annen informasjon er som følge av dette ikke helt sikker, uten at TOPPS er ansvarlig for dette.
 10. Du samtykker i at TOPPS ikke er ansvarlig for og ikke går god for innhold som publiseres på tjenesten.
 11. Innhold du sender til TOPPS er ikke konfidensielt, og TOPPS er ikke ansvarlig for andres bruk eller offentliggjøring av innhold du sender inn. Ingen deler av innholdet vil være underlagt taushetsplikt fra TOPPS sin side.
 12. TOPPS er ikke ansvarlige for å vurdere innhold, informasjon, ideer, forslag eller annet materiale enn det vi uttrykkelig har bedt om, og som det kan være knyttet spesielle vilkår og krav til. Dette for å unngå misforståelser hvis du har ideer som ligner dem vi har utviklet eller utvikler selvstendig. TOPPS påtar seg ikke noe ansvar for materiale eller ideer som sendes inn. Hvis du til tross for dette velger å sende oss innhold, informasjon, ideer, forslag eller annet materiale, samtykker du i at TOPPS står fritt til å bruke innholdet, informasjonen, ideene, forslagene eller annet materiale til et hvilket som helst formål, inkludert uten begrensning utvikling og markedsføring av produkter og tjenester, uten forpliktelser overfor deg, og uten å betale deg.

Immaterielle rettigheter

Du godtar at TOPPS har innhold som er spesielt levert av TOPPS eller en tredjepart, og at denne typen innhold kan inneholde immaterielle rettigheter. Du samtykker i å respektere alle immaterielle rettigheter, som opphavsrett, varemerker, varenavn (enten de er registrert eller ikke) som finnes eller som vises på tjenesten, eller som du får tilgang til i forbindelse med bruk av tjenesten. Listen er ikke uttømmende. Du kan bare bruke innholdet i tjenesten i henhold til det som er beskrevet i vilkårene, og du må ikke bruke innholdet av tjenesten i strid med gjeldende lover eller vilkår. TOPPS gir deg ikke noen annen rett til bruk av nevnte immaterielle rettigheter unntak av det som er uttrykkelig angitt i vilkårene.

Garantifraskrivelse

Tjenesten, inkludert og uten begrensninger, med alt TOPPS-innhold, leveres “som den er”, “som tilgjengelig” og “med alle mangler”.

Du er innforstått med at din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. TOPPS gir ingen garantier om at din bruk av tjenesten er lovlig i alle jurisdiksjoner, og TOPPS fraskriver seg spesifikt slike garantier.

Ansvarsbegrensning

TOPPS-partene er ikke under noen omstendigheter ansvarlige overfor deg for tap eller skader av noe slag, inkludert uten begrensning straffeerstatninger eller direkte, indirekte, økonomiske, spesielle, tilfeldige eller følgemessige tap eller skader.

Ugyldighet

Hvis det avgjøres i en domstol eller en annen kompetent myndighet at en bestemmelse, eller deler av en bestemmelse i disse vilkårene er ulovlig og / eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene, eller de andre delene av bestemmelsene fortsatt gjelde.

Lover og jurisdiksjon

Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

Eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Norge.