#5stjärnor
Sylan

© GEOphoto, Templet

Slider
Fredeligere grenseforhold enn langs den norsk-svenske riksgrensen skal man lete lenge etter. Selv ikke et “uinntagelig” fjellmassiv stopper grenseforbindelsene – tvert imot.

For 250 år siden ble stort sett siste kapittel skrevet i den lange rekken av grenseforflytninger mellom Trøndelag og Jämtland/Härjedalen. Men en enkel vei rundt Sylmassivet derimot, klarte ikke “grenseoppgåerne” av 1751 å bli enige om. Grensen ble lagt rett over de høyeste toppene – selv om det sannsynligvis var verken nordmenn eller svensker, men sørsamene, som hadde de sterkeste interessene i området.

I dag har imidlertid nordmenn og svensker utvilsomt åpnet øynene for Sylan/Sylarna – og ikke bare for kraftproduksjon. Som ellers der geologien bygger i høyden, flokker fjellfolket til, og tråkker ned de århundrer gamle grenselinjene. Midt i fraværet av tradisjonelle ferdselsårer og med en ypperlig mulighet til å kunne stenge nabolandet ute, finner vi det som ifølge DNT er verdens største sammenhengende nettverk av helårsmerkede ski- og vandreruter – deriblant turen som for alvor visker ut landegrensene; forskjellige varianter av “Sylarna Rundt”. I Norge er kanskje “Firkanten” den mest kjente turen i Sylan – rundturen med besøk på de norske betjente hyttene Nerdalshytta og Storerikvollen samt de svenske fjellstasjonene Blåhammaren og Sylstasjonen – men legger du til Storulvån på den svenske siden, så har du #5stjärnorSylan; en førsteklasses blanding av norsk og svensk turkultur, og en fantastisk omdreining rundt Sylmassivet.

Sjekkpunkter:
Hyttene Nerdalshytta, Storerikvollen, Blåhammaren, Sylstasjonen og Storulvån. Søk #5stjärnorSylan for å se disse på kartet i appen.


>> TOPPSkartet

Gi oss gjerne tilbakemelding om TOPPSturene og TOPPSsamlingene på vår Facebook-side!

Husk at du går på tur på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å skaffe gode råd evt. guiding hvis du trenger det. Noen av turene krever også kunnskap og utstyr for bre- og fjellklatring.

TOPPStelling (beta)

Alle som skriver seg inn med #5stjärnorSylan på sjekkpunktene skissert over, og på den første hytta  også til slutt, innenfor et tidsrom på seks dager, kommer med på denne lista.Lista oppdateres fortrinnsvis en gang i uka (hver onsdag). Mener du navnet ditt skulle stått her, men finner det ikke? Ta kontakt!