TOPPS Spor – dette får du

På det nye mittTOPPS-kartet ser du alle toppene og turmålene du har skrevet deg inn i TOPPS. Om du også legger inn spor, for eksempel ved automatisk synkronisering med Strava, får du i tillegg:

“Smart-kart” med alle dine turer
Sporkartet er ikke bare en enkel strek for hver tur. Har du gjentatte spor langs de samme stien/veiene, kombineres spor-elementene i segmenter, med info om når og hvor ofte du har vært der, og link videre til å studere hvert enkeltspor (med detaljert info om lengde, høydemeter m.m.)

For alle slags turer
TOPPS er laget etter “mal” av de klassiske toppbøkene, men kan brukes for alle typer turer; kajakk, sykkel, hest, seiling m.m. – i inn- og utland. Her er noen eksempler på TOPPS-kart som viser litt forskjellige bruksområder:

  • TOPPS-ambassadør Rune, som har mange spennende toppturer ute i verden. Denne linken åpner kartet ved Aconcagua, denne viser litt av kommunetoppsamlingen ved Hardangervidda.
  • «TOPPS-tekniker» Odd Harald, som har samla spor fra seilturer langs norskekysten i over 10 år.
  • «TOPPS-sjef» Marie, som har kommet lengst i å komplettere TOPPS-boka helt fra første gang på Galdhøpiggen som 13-åring.

Del kartet
Karteksemplene over illustrerer også at den som ønsker kan dele sitt TOPPS-kart med andre – i tillegg til å holde egen oversikt.

Fokus: “Frilufts-turer”
TOPPS skiller mellom turer i nærheten av vei/tettsted, og turer mer “ut i villmarka”. Spor som er nærmere enn 250 meter fra vei/traktorvei har en egen, i utgangspunktet underordnet visning, for at du skal kunne fokusere på sporene lenger unna.

Spor-segmenter nær vei vises i rosa, lenger enn 250 meter unna vei i lilla. De nær vei skrus på manuelt i kartmenyen – kartet forsøker å fremheve turene “litt lenger ut i villmarka”.

Automatisk innskriving på topper/turmål
Om GPS-sporet passerer inntil 100 meter fra et TOPPS-turmål, og du ikke allerede har skrevet deg inn den dagen, legges et innlegg i din TOPPS-bok.

Eksempel på kartbildet som følger en automatisk TOPPS-innskriving fra TOPPS Spor.

Norgeskart som bakgrunn på alle spor
Eller rettere sagt: Valgfrie Norgeskart + Google-kart. Google-satelittbilder er fantastiske — også på tur — men det aller beste er å både ha Kartverkets Norgeskart og satelittbilder tilgjengelig.

Høyder og høydeprofil beregnet etter Kartverkets terrengmodell
Høydeverdier fra GPS-målinger, som andre apper baserer sine høydeprofiler på, kan være svært unøyaktig. TOPPS henter derfor i stedet inn høydetall fra terrrengmodellene til Kartverket, de samme dataene som vi produserer utsiktskart fra. Dette gir langt mer pålitelige tall for antall meter stigning/nedstigning. (Mer om dette i et kommende blogginnlegg)

Mer kommer
TOPPS-kartet er fleksibelt utviklet, og det vil komme flere verktøy framover (i et “fleksibelt” tempo :-).
Om du har ønsker for ny funksjonalitet i kartet, ta gjerne kontakt, vi får til mye.