Om TOPPSkartet

Slider

Pr. 1. februar 2017 består TOPPSkartet av ca 25.000 turmål i Norge (med Svalbard), Sverige, Finland, Island og Danmark. Hovedmengden av punkter er hentet fra Kartverket (Norge), Norsk Polarinstitutt (Svalbard) og Lantmäteriet (Sverige). For sistnevnte er kun kartdata fra fjellområdene (Fjällkartan) allment tilgjengelig. Øvrige kilder er referert til på ulike temasider under topps.no.

Vi har plukket ut turmål fra kartdataene ved hjelp av både automatiske og manuelle metoder. Feil vil alltid forekomme i en slik prosess, for eksempel kan enkelte topper stå med feil navn eller høyde. Vi ønsker innspill fra lokalkjente både angående de eksisterende punktene, og om nye som bør legges til. Feil bør fortrinnsvis rapporteres i appen, men alternativt kan også kontaktskjemaet her på topps.no benyttes.

Forslag til nye turmål sendes inn med appen når du er på stedet. Alle innsendte forslag blir vurdert av oss. Er vi usikre på om turmålet er i allmenn interesse, nøler vi kanskje med å godkjenne det, og tar da muligens kontakt pr. e-post. Uansett er vi veldig takknemlige for alle forslag og innspill. Et eksempel på en type turmål som foreløpig er ganske underrepresentert på TOPPSkartet er sætrer, men mange andre typer steder vil selvsagt også godtas. Se også retningslinjene for TOPPS-turmål.